Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden van Ellen&Co gelden bij alle diensten die worden afgenomen.


Kwaliteit:

Ellen is in het kwaliteitsregister jeugd geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional (SKJ) geregistreerd.

Nr: 100002648

Ellen is geregistreerd bij het BCMB als clientondersteuner en bij het regsiterplein.


Kwaliteitshandboek:

Ellen & Co heeft onder andere een kwaliteitshandboek via Paletzorg.

Informatie paletzorg

Kwaliteitshandboek Ellen & Co


Kennis en Ervaring:

Kennis en ervaring van Ellen is te vinden op mijn Linked In

HBO Pedagogiek 2006 (Via Ellen is een uittreksel van diplomaregister op te vragen)

Certificaat Topdogtraining 2021


Klachtenregeling via ZZP Nederland:

Klachtenregeling van Ellen & Co

Klachtenprocedure van ZZP Nederland


Privacyverklaring Ellen & Co


Vertrouwenspersoon Jeugd:

https://jeugdstem.nl

(Vertrouwenspersoon voor alle kinderen en ouders)


Andere informatie:

AGB code: 94068007

Kamer van koophandel handelsregister: 86169130


IBAN: NL51 KNAB 0515 2677 40 t.n.v. Ellen & Co


Tarieven:

Gezinsbegeleiding en of opvoedingsondersteuning:

€60.50 in 2024 (indexering)

Begeleiding vanuit jeugdwet, WLZ en WMO is vrijgesteld van BTW.


Topdogsova Training:

Er wordt een landelijk tarief gehanteerd bij Topdogsovatraining. 

  • 10 Trainingssessies
  • Een uitgebreide kennismaking en matching met de hond
  • Eindevaluatie.

Tarief totaal: €1900.- excl btw

De training vindt plaats op de locatie van Ellen & Co in Schipborg tenzij anders afgesproken.


Coaching en Training van professionals:

Op basis van offerte