Levensloopbegeleiding bij Autisme in het gezinWanneer autisme een rol speelt in het gezin, bij kind en of ouders, zijn er uitdagingen op veel fronten.


Levensloopbegeleiding in een gezin betekent voor mij dat de balans van het gezinssyteem, net zo belangrijk is, als de balans van perso(o)n(en) met autisme op zichzelf.


Levensloopbegeleiding is dynamisch begeleiden.

Dat houdt in:

Niet op vaste tijden een begeleidingsmoment, maar wanneer het nodig is. Soms weinig en soms een tijdje wat meer.

Op levensgebieden waar het nodig is.

Op een manier die past bij persoon en gezin.

Zowel thuis als op school of op het werk,

Zowel bij vrije tijd, als rondom familie en vrienden.

Vooruit kijken naar wat komt en wat daarbij nodig is  Achterom kijken naar wat ooit goed gewerkt heeft.

Sparren over opvoeding en communicatie en aansluiten bij wat past in dit specifieke gezin.


Wil je meer weten wat levensloopbegeleiding voor jouw gezin kan betekenen? Neem contact op.
Wat is levensloopbegeleiding?


In 2009 werd, in het rapport van de gezondheidsraad: "Autisme, Een leven lang Anders", voor het eerst geschreven over levensloopbegeleiding. Sindsdien is deze vorm van begeleiding verder ontwikkeld in werkgroepen, projecten en pilots. Vanuit Autisme Bekeken is een pilot Levensloopbegeleiding gestart in opdracht van het ministerie van VWS in het programma "Volwaardig Leven".


Inmiddels is de pilot afgerond en krijgt nu een vervolg in gemeenten die belangstelling hebben in de vorm die de pilot heeft opgezet. Hier kun je rapportage vinden van het onderzoek n.a.v de pilot.


Levensloopbegeleiding is levensbreed en levensvolgend. Levensbreed betekent dat er begeleid kan worden waar en wanneer nodig, dus op alle levensgebieden. Werken, leren, wonen, vrije tijd, sociaal etc. En levensvolgend omdat niet iedereen dezelfde stap maakt in dezelfde volgorde en op hetzelfde moment en dus de begeleiding altijd maatwerk is.


Levensloopbegeleiding voorkomt vaak problemen en vastlopen.


unsplash